Voor SLAAFS in de raad

Wil je ook meedenken met de faculteit? Wil je graag iets doen naast je studie en bestuurservaring opdoen?

De studentenraad praat mee met het faculteitsbestuur over alle zaken die studenten aangaan. De raad heeft inspraak op reglementen, geeft aan wat er verbeterd kan worden aan faciliteiten maar organiseert ook leuke evenementen, zoals bijvoorbeeld borrels!

Bij Slaafs bestaat ons partijprogramma maar uit één punt: gratis bier! Bij ons op de lijst hou je dus je eigen mening en maak je geen loze beloftes. Je kan in de raad de dossiers oppakken die jou dichtbij het hart staan.

Dus wil je met je eigen mening de raad in en direct terug geven aan de studenten. Kom bij Slaafs op de lijst!

Huidige fractie

SLAAFS heeft op het moment twee zetels in de studentenraad van de FNWI. De raadsleden van SLAAFS, Lisa Blijleven en Daan schoppink, vertegenwoordigen hun eigen mening in de studentenraad. Hier lichten ze toe wat hun doelen voor het jaar waren:

Mijn doel voor dit jaar was me bezig houden met de studentenraad beter onder de aandacht te brengen bij studenten. Ook wilde ik inhoudelijk werken aan beleid dat op de faculteit gevoerd wordt. Ik zit hiervoor in de taakgroepen PR en Reglementen en ik ben bijvoorbeeld bezig met het maken van een flowchart die laat zien waar je naartoe moet met verschillende vragen, ideeën of klachten. Ik heb de keuze gemaakt niet te studeren naast mijn raadswerk, daarom vervul ik ook nog de rol van penningmeester en vicevoorzitter.

-Lisa Blijleven (Vicevoorzitter, penningmeester en taakgroephoofd PR FSR FNWI 19/20)

In de raad wilde ik me bezig houden met de dingen die de studenten direct raken. Ik ben daarom taakgroephoofd Faciliteiten & IT en zit in PR. Zo draag ik direct bij aan het Science Park door betere informatievoorziening rondom laptopdiefstal te verzorgen en me bezig te houden met kapotte stopcontacten en verouderde collegezalen. Naast mijn raadswerk ga ik gewoon door met studeren.

-Daan Schoppink (Taakgroephoofd Faciliteiten & IT FSR FNWI 19/20)

Geschiedenis

In 2017 is partij Slaafs - Meer bier, minder AFS opgericht op de FNWI. De partij had twee standpunten: voor meer gratis bier en tegen de samenwerking met de VU (deze samenwerking werd in 2013 bestempeld met Amsterdam Faculty of Science (AFS)). Dit jaar zouden de mensen die verkozen zouden worden van SLAAFS zich onthouden van alle stemmingen behalve als ze gingen over de samenwerking met de VU. De partij kreeg één zetel in de facultaire studentenraad.

Het jaar erop was de samenwerking al van de tafel en is de partij gerebrand naar Slaafs - Eerlijk, Simpel, Bier. Er bleef hierbij maar één standpunt over: meer gratis bier. Vanaf dit moment focust de partij meer op het feit dat de kandidaten hun eigen meningen hebben en ze vrij zijn te doen in de raad wat ze zelf willen. De leden zijn nu ook vrij om te stemmen waarover en wat ze willen. De partij verdiende twee zetels dit jaar.

In 2019 is er weinig veranderd ten opzichte van het jaar ervoor. Hetzelfde gedachtegoed werd aangehouden en de partij kreeg weer twee zetels. Op 29 oktober 2019 is Vereniging Slaafs opgericht. Omdat er steeds meer geld beschikbaar kwam en er daarom steeds meer borrels gegeven moesten worden was er meer structuur nodig, vandaar deze officiële oprichting.

Lijsten 2020

FNWI
1. Daan Schoppink
2. Daan Jellema
3. Pepijn de Reus
4. Martijn Brehm
5. Lisa Blijleven
6. Charlie Smit
7. Karel de Vries
8. Selina Blijleven
9. Nima Motamed
10. Jasper Lankhorst


CSR
1. Lisa Blijleven
2. Martijn Brehm

Meer over de studentenraad?

Wil je meer weten over de studentenraad? Kijk op de website van de studentenraad.